Семинар за инструктори

Съобщение
Съгласно решение на УС на БНАПД от 11.02.2017г. семинара за потвърждаване на квалификацията на инструкторския състав на БНАПД ще се състои на 11.03.2017г от 9.30 до16.00 часа в Института по океанология гр.Варна .
Напомняме на инструкторите на БНАПД ,че съгласно правилата за инструкторския състав всеки инструктор с квалификация М1 и М2 трябва да посети семинара най малко веднъж на всеки три години .
Зам . Председател на УС на БНАПД
Илия Кръстев