За контакти

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ
гр. Варна
ул.“Братя Шкорпил“ №3

тел. +359 888 461 182 (Илия Кръстев)
email: info@bnaua.org