За Българската национална асоциация по подводна дейност

Българската Национална Асоциация по Подводна Дейност - БНАПД е основана през 1999г. с цел обединяванията на усилията и възможностите на български граждани, обществени и професионални организации и институции за развитието и просперитета на подводната дейност в Република България, за опазването на околната подводна среда и културното наследство във всички водни басейни в страната.

БНАПД извършва обучение на водолази по програми на международните организации CMAS, PADI и NAUI, издава съответните сертификати чрез своите клубове.

В нашия сайт ще откриете информация за дейността на Асоциацията, за клубовете, в които можете да се обучавате, за сертификатите, издавани от нас, както и да обсъдите различни теми, свързани с подводната дейност, в нашия форум.